Urlopy macierzyńskie w 2009 r.

29/01/2009 at 12:28

Wydawało mi się, że tyle było informacji w sieci na temat nowych przepisów związanych z urlopami macierzyńskimi, ze już wszystko wiadomo i nie muszę o tym pisać na blogu. Jednak okazało się, że jest spore zamieszanie, gdyż część tych uchwał będzie dopiero wprowadzana w życie w kolejnych latach.

Co więc z urlopami macierzyńskimi w 2009 r. ?

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia pracownicy przysługuje obecnie urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego ma zastosowanie także do osób korzystających z takiego urlopu w dniu 1 stycznia.

Czyli jeśli twój urlop macierzyński zaczął się w ubiegłym roku również skorzystasz z dłuższego urlopu macierzyńskiego, jeśli urodziłaś pierwsze dziecko. Jeśli to twoje drugie dziecko – długość urlopu zostaje bez zmian, gdyż i tak przysługiwało ci 20 tygodni.

Pozostałe zmiany w przepisach dotyczą przerwania urlopu macierzyńskiego przez matkę i wykorzystanie do przez ojca.

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, masz prawo zrezygnować z dalszej części tego urlopu. Niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego może być przydzielona ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek.

Jeśli chcesz wykorzystać to prawo musisz złożyć swojemu pracodawcy pisemny wniosek w sprawie tej rezygnacji najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy. Do tego wniosku dołączasz też zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu przez niego (termin ten musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji przez ciebie z części urlopu macierzyńskiego).

Zgodnie z nowymi przepisami po wykorzystaniu przez matkę po porodzie ośmiu tygodni macierzyńskiego – w sytuacji, gdy matka wymaga leczenia szpitalnego ze względu na stan umożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem – prawo do części urlopu macierzyńskiego, na czas przebywania matki w szpitalu przysługuje ojcu wychowującemu dziecko.

Z kolei jeżeli to dziecko wymaga opieki szpitalnej, to matka, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w późniejszym terminie, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Kobieta, która w czasie urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko otrzymuje zasiłek macierzyński – jak długo? Posłuchaj:

share