Twoje prawa w szpitalu – cz.1 – Powinnaś być o wszystkim informowana

06/09/2009 at 11:25

Sprawa Wiolety Woźniak o której od kilku tygodni rozpisują się media, zmobilizowała mnie, aby poruszyć na blogu temat praw rodzącej. Nie wiem jaki będzie miało finał postępowanie prokuratora i jakie będą wyroki sądu. Sądy muszą rozpatrzyć dwie sprawy: czy zgodne z prawem było odebranie pani Wiolecie dziecka wkrótce po urodzeniu i czy lekarze mieli prawo do wykonania sterylizacji w przypadku tej pacjentki. Czy wykonanie zabiegu sterylizacji podczas cesarskiego cięcia było rzeczywiście zabiegiem ratującym życie kobiety w tym przypadku i nie było konieczności pytania jej o zgodę? Czy pani Wioleta była należycie o wszystkim poinformowana?

Jedno z praw przysługujących rodzącej to prawo do informacji. Często jest niestety w szpitalach naruszane. Pacjentka – rodząca ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia i prawo do wyrażenia zgody na poddanie się zabiegom po uzyskaniu odpowiednich, zrozumiałych dla niej informacji o tych zabiegach.prawo do informacji

by madaise

Informacja o stanie zdrowia powinna być udzielona rodzącej. Może być udzielona też bliskiej osobie, ale tylko wtedy, gdy rodząca choćby ustnie wyrazi na to zgodę. Będąc pacjentką szpitala powinnaś uzyskać informację o stanie zdrowia i wynikach badań, o diagnozie, sugerowanej metodzie leczenia czy postępowania, o możliwych konsekwencjach zastosowanych metod leczenia czy postępowania. Informacja ta musi być dla ciebie jasna i zrozumiała, tzn. jej treść nie powinna wywoływać u ciebie żadnych wątpliwości. Lekarz  czy położna powinni  użyć takiego słownictwa, by było dla  ciebie zrozumiałe. Co więcej przekazujący informację lekarz czy położna, powinni upewnić się, że informacja została zrozumiana właściwie.

W niektórych przypadkach dowodem na to, że pacjentka otrzymała odpowiednią informację, jest jej podpis, np. pod zgodą na wykonanie operacji.

Jeśli czujesz się niedoinformowana – nie wahaj się – poproś lekarza czy położną o rozmowę.

Istnieją sytuacje, w których lekarz może odstąpić od obowiązku poinformowania ciebie lub bliskiej ci osoby – do sytuacji tych należą: stan zagrożenia życia twojego lub dziecka lub wystąpienie sytuacji nieprzewidywalnej.

Personel medyczny może również nie informować cię o podejmowanych wobec ciebie działaniach wtedy, gdy świadomie podejmiesz decyzję, że nie chcesz być informowana.

O najczęstszych naruszeniach prawa do informacji możesz przeczytać na stronie RodzicPoLudzku.pl

Jeśli twoja prawa rodzącej zostały złamane, możesz złożyć skargę do rzecznika praw pacjenta (kontakt – bezpłatna infolinia 0 800 190 950 lub na stonie www.nfz.gov.pl), albo dochodzić zadośćuczynienia w sądzie.

share