Twoje prawa w szpitalu – cz.3 – Bliska osoba może przebywać z tobą

27/12/2009 at 19:40

Niejednokrotnie panie z mojej szkoły rodzenia prosiły mnie o przesłanie im certyfikatu ukończenia kursu, gdyż  jego okazanie w szpitalu było wymagane, gdy para chciała rodzić wspólnie. Niektóre szpitale wymagają nawet, aby osoby rodzące razem uczestniczyły w szkole rodzenia właśnie w tej placówce. Niestety nie jest to zgodne z prawem. Szpitale powołują się czasem na swój wewnętrzny regulamin porządkowy, ale nie ma to żadnego uzasadnienia.

Aby osoba bliska mogła uczestniczyć w porodzie wcale nie musi być jakoś specjalnie szkolona lub przygotowywana. Oczywiście takie przygotowanie jest bardzo przydatne i wielu panów korzysta z kursów w szkole rodzenia, aby dowiedzieć się jak najlepiej pomóc rodzącej partnerce. Sama jednak obecność osoby bliskiej w czasie porodu jest najczęściej najistotniejszym aspektem wspólnego rodzenia.

Prawo stanowi o tym, że podczas każdego pobytu w szpitalu pacjent czy pacjentka mogą korzystać z dodatkowej opieki ze strony bliskiej osoby. Prawo to dotyczy oczywiście również kobiety rodzącej.

Przeczytaj poniżej fragment Ustawy o zakładach opieki  zdrowotnej, w którym właśnie mowa o tym prawie (ptk.3) W zacytowanym fragmencie mowa jest jednak o tym, że szpital nie może ponosić kosztów opieki sprawowanej przez osobę bliską (ptk.4). Wynika z tego, że dopuszczalne są opłaty bezpośrednio związane z obecnością bliskiej osoby, np. za obuwie czy strój ochronny lub dodatkowy posiłek. Ich wysokość nie może być ustalana w sposób dowolny i nie powinna stanowić bariery w korzystaniu z praw pacjenta. Natomiast w ptk. 5 wymienione są okoliczności, kiedy szpital może ograniczyć sprawowanie opieki przez osobę bliską. Jeśli szpital np. nie posiada sali porodowej do porodów rodzinnych i poród będzie się odbywał we wspólnej sali, gdzie przebywają inne rodzące, warunkiem uczestnictwa osoby bliskiej w porodzie jest zgoda tych kobiet.

Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej dotyczy zarówno dnia, jak i nocy. Nie zwalnia ono personelu medycznego z obowiązku sprawowania opieki nad rodzącą.

O prawach tych należy pamiętać również nie tylko w czasie pobytu związanego z porodem, ale i w innych sytuacjach np. gdy przebywasz w szpitalu z powodu poronienia, także gdy jesteś po trudnym porodzie, dziecko urodziło się chore.

share