Becikowe – aktualne informacje

08/09/2010 at 00:05

Podam dziś trochę praktycznych informacji na temat becikowego. Ze statystyk bloga wiem, ze wiele osób trafia na nieaktualny już post, w którym pisałam planowanych zmianach dotyczących tego świadczenia. Było trochę zawirowań wokół tego projektu i ostatecznie przyjęte zasady różnią się nieco od planowanych. Robię wiec porządek na blogu i podaję informacje jak najbardziej aktualne na dziś. Post napisałam na podstawie artykułu „Jak ubiegać się o becikowe” z  serwisu gazetaprawna.pl z dnia 31.08.2010

fot. Beverly & Pack www.flickr.com

Komu przysługuje? – Becikowe, czyli jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka, przysługuje wszystkim rodzicom bez względu na dochody w rodzinie.

W jakiej wysokości? – 1000zł

Jaki jest warunek otrzymania becikowego? – Należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, w którym potwierdzono jedno badanie w czasie trwania ciąży.

Gdzie należy się zgłosić? – Do wypłaty becikowego zobowiązany jest urząd gminy, miasta lub ośrodek pomocy społecznej (jeśli na zlecenie gminy prowadzi postępowanie w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych). Zgłoś się do gminy w której mieszkasz. Nie musisz być w niej zameldowana(y).

Jak napisać wniosek? Nie określono przepisach jednolitego wzoru druku, który należy wypełnić, aby otrzymać to świadczenie. Jednak gmina może samodzielnie taki druk opracować i wtedy można z niego skorzystać (pobrać z urzędu lub wydrukować z jego strony internetowej). W innej sytuacji po prostu napiszesz podanie o przyznanie becikowego.

Ile czasu masz na złożenie podania? O becikowe można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jakie dokumenty zabrać ze sobą? W urzędzie poproszą o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego oraz skróconego aktu urodzenia dziecka (wystawia go urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka). Do wniosku dołącza się uwierzytelnione kopie tych dokumentów, konieczne więc jest okazanie oryginałów. Konieczne jest wspomniane wcześniej zaświadczenie lekarskie potwierdzające jedno badanie w okresie ciąży. Po zaświadczenie to możesz zgłosić się do lekarza lub położnej (warto o to zadbać już w ciąży). Nie ma również jednolitego druku, na którym ma być ono wystawione.

Rodzic udający się do urzędu musi też złożyć pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe przez drugiego rodzica (w innym urzędzie). Jeżeli jeden z rodziców przebywa za granicą, gmina może wymagać również oświadczenia stwierdzającego, że nie pobrał on tego świadczenia za granicą.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę becikowego? Gmina na wydanie decyzji i wypłatę pieniędzy ma 30 dni od daty złożenia wniosku. Warunkiem jest jednak prawidłowo wypełniony (napisany) wniosek oraz dołączenie wszystkich dokumentów. Jeżeli czegoś będzie brakować, gmina wyznaczy dodatkowy termin na uzupełnienie/dostarczenie dokumentu (od 14 do 30 dni). Jeżeli  w wyznaczonym terminie dokumenty nie zostaną uupelnione, gmina nie rozpatrzy wniosku.

Przyznane becikowe możesz odebrać osobiście lub otrzymać na konto, jeżeli zaznaczysz, że chcesz mieć w ten sposób wypłacone świadczenie.

Jeżeli gmina wyda decyzję, w której odmówi przyznania pomocy, można się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Należy tego dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

.

fot. Carnaval King 08 www.flickr.com

Urlopy macierzyńskie w 2009 r.

29/01/2009 at 12:28

Wydawało mi się, że tyle było informacji w sieci na temat nowych przepisów związanych z urlopami macierzyńskimi, ze już wszystko wiadomo i nie muszę o tym pisać na blogu. Jednak okazało się, że jest spore zamieszanie, gdyż część tych uchwał będzie dopiero wprowadzana w życie w kolejnych latach.

Co więc z urlopami macierzyńskimi w 2009 r. ?

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia pracownicy przysługuje obecnie urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego ma zastosowanie także do osób korzystających z takiego urlopu w dniu 1 stycznia.

Czyli jeśli twój urlop macierzyński zaczął się w ubiegłym roku również skorzystasz z dłuższego urlopu macierzyńskiego, jeśli urodziłaś pierwsze dziecko. Jeśli to twoje drugie dziecko – długość urlopu zostaje bez zmian, gdyż i tak przysługiwało ci 20 tygodni.

Pozostałe zmiany w przepisach dotyczą przerwania urlopu macierzyńskiego przez matkę i wykorzystanie do przez ojca.

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, masz prawo zrezygnować z dalszej części tego urlopu. Niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego może być przydzielona ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek.

Jeśli chcesz wykorzystać to prawo musisz złożyć swojemu pracodawcy pisemny wniosek w sprawie tej rezygnacji najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy. Do tego wniosku dołączasz też zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu przez niego (termin ten musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji przez ciebie z części urlopu macierzyńskiego).

Zgodnie z nowymi przepisami po wykorzystaniu przez matkę po porodzie ośmiu tygodni macierzyńskiego – w sytuacji, gdy matka wymaga leczenia szpitalnego ze względu na stan umożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem – prawo do części urlopu macierzyńskiego, na czas przebywania matki w szpitalu przysługuje ojcu wychowującemu dziecko.

Z kolei jeżeli to dziecko wymaga opieki szpitalnej, to matka, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w późniejszym terminie, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Kobieta, która w czasie urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko otrzymuje zasiłek macierzyński – jak długo? Posłuchaj:

Czy to koniec porodowych wyjazdów do Niemiec?

24/09/2008 at 18:27

Jeśli wybierasz się na „porodową wycieczkę” do Schwedt w Niemczech, to powinnaś wiedzieć, że po porodzie…może zająć się tobą prokuratura.

Narodowy Fundusz Zdrowia doniósł do prokuratury na 400 kobiet, które urodziły swoje dzieci w Niemczech w latach 2004 – 2007. Fundusz twierdzi, że oszukały państwo, i żąda, by je ukarano – pisze o tym dzisiejszy „Fakt”. Fundusz musiał zrefundować wysokie koszty pobytu tych kobiet w niemieckim szpitalu w Schwedt. Urzędnicy NFZ twierdzą, że kobiety przed porodem musiały podpisywać specjalne oświadczenia, że poród miał charakter nagły i zaczął się, gdy przebywały w Schwedt, np. na zakupach. Niemiecki szpital chciał obejść w ten sposób unijne przepisy.

Prokuratura przesłuchała już kilkadziesiąt kobiet, ale zamierza przepytać 400. Polkom chcą pomóc szefowie niemieckiej kliniki. Pozwólcie mi podpisać kontrakt z polskim NFZ – mówi dyrektor Kliniki Asklepiosa w Schwedt Michael Jurgensen.

Jeśli nic wcześniej nie słyszałaś o wyjazdach porodowych Polek do Niemiec, krótko przybliżę ci temat. Schwedt to przygraniczne miasto (50km od Szczecina). W tamtejszej miejskiej klinice na pacjentki czekają pojedyncze sale porodowe, dwuosobowe sale poporodowe, przy każdym łóżku telefon i telewizor. Poród – do wyboru znieczulenie, poród w wodzie, cięcie cesarskie na życzenie. Mąż uczestniczący w porodzie nie musi się przebierać w specjalne ubranie. Po porodzie partnerzy razem z dzieckiem mogą zająć osobną salę. Druga osoba zapłaci wtedy ok. 20 euro za dobę z wyżywieniem. Tak wysokie standardy są w całych Niemczech i raczej w żadnym szpitalu kobiety w „stanie błogosławionym” się nie odmówi pomocy. Jeśli zgłosi się ciężarna z Polski i powie, że z ciążą jest coś nie tak, to lekarze mają obowiązek przyjąć ją i przebadać. Na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego rachunki opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.

Planowane zmiany w urlopach macierzyńskich

19/08/2008 at 16:48

Jeśli urodzisz dziecko w styczniu 2009 prawdopodobnie będzie przysługiwał Ci już nieco dłuższy urlop macierzyński. W Ministerstwie Pracy trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi urlopu macierzyńskiego. Część nowych przepisów ma wejść w życie od stycznia 2009. Natomiast od 2010 roku ma wejść przepis umożliwiający rodzicom wykorzystanie dodatkowych (fakultatywnych) tygodni urlopu macierzyńskiego.

Obrazek

źródło: www.gazetaprawna.pl

Jeśli chcesz przeczytać o szczegółach dotyczących planowanych zmian (zmiany dotyczą również długości urlopu, który może wykorzystać ojciec dziecka) przeczytaj artykuł w Gazecie Prawnej: Z dłuższego macierzyńskiego skorzysta też ojciec dziecka

Zobacz świeższy post na ten temat Urlopy macierzyńskie 2009

Bezpłatna opieka medyczna w ciąży

12/08/2008 at 10:18

Dobra wiadomość dla tych, które nie są ubezpieczone. Dnia 07.08.2008 weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z rozporządzeniem kobieta jest uprawniona do bezpłatnego leczenia na podstawie faktu, że jest w ciąży. Nie musisz mieć żadnego ubezpieczenia. Bezpłatna opieka ma być zapewniona w czasie połogu oraz dzieciom do 18. roku życia.

Pracownicy placówek medycznych nie mają żadnego prawa żądania od ciebie dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnego leczenia. Jeśli będą z tym jakieś problemy możesz skontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia np. telefoniczne.

Jeśli chcesz dowiedzieć więcej przeczytaj artykuł \”Gazety Prawnej\”

Dla kogo becikowe w przyszłym roku?

06/08/2008 at 21:28

Zgodnie z nowymi projektami nowelizacji kodeksu pracy, zarówno becikowe, jak i zapomoga z tytułu urodzenia dziecka zostaną wypłacone tylko wtedy, gdy matka co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu będzie pod opieką lekarską.

Okazuje się, że według badań, tylko co 12 kobieta w ciąży poddaje się regularnie badaniom lekarskim (aż nie chce się wierzyć). Ustawa ma więc zmobilizować przyszłe mamy do wizyt w gabinecie ginekologicznym już od początku ciąży.

Tak więc jeśli jesteś na początku ciąży nie zwlekaj i wybierz się do lekarza jeszcze przed 10 tygodniem!

Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule „Gazety Prawnej” Becikowe tylko dla kobiet kontrolujących zdrowie