Plan porodu w polskich realiach. Co o mówią liczby? cz.2

02/04/2013 at 14:01

W jednym z wcześniejszych postów na blogu  przedstawiłam pierwszą część pracy magisterskiej pani Oli Madetko dotyczącej planu porodu. Dziś ciąg dalszy.

Czy to ma sens? Czy ktoś będzie czytał mój plan porodu i czy możliwa będzie jego realizacja?

Pisząc plan porodu, założyć należy, że być może przebieg porodu nie pozwoli na ścisłe trzymanie się jego punktów. Jednak jeśli nie ma żadnych negatywnych okoliczności, to personel medyczny powinien uwzględniać założenia planu.

Wizja przebiegu porodu sformułowana za pomocą punktów ujętych w planie porodu z różnych powodów nie zawsze ma przełożenie na praktykę. Znaczenie i poziom realizacji planu porodu badane są na podstawie porównania, w jakim stopniu planowane działania pokryły się z rzeczywistością oraz dzięki zestawieniu najczęściej ujmowanych w planie porodu oczekiwań, z tymi które najczęściej pojawiały się podczas porodu. – pisze p. Ola w swojej pracy.

Plan porodu w polskich realiach. Co o mówią liczby? cz.1

06/03/2013 at 09:37

W maju ubiegłego roku skontaktowała się ze mną pani Ola Madetko, wówczas studentka położnictwa, z prośbą o pomoc w zebraniu ankiet potrzebnych do pracy magisterskiej. Ankiety dotyczyły poziomu realizacji planu porodu w Polsce.  Bardzo się ucieszyłam z tego, że pani Ola podjęła taki temat w swojej pracy, gdyż jako zagorzała zwolenniczka pisania planu porodu, byłam ciekawa wyników. Wprawdzie nie spodziewałam się, że z badań dowiemy się, że plan porodu na polskich porodówkach jest traktowany z entuzjazmem, ale fajnie jest poznać jak to wygląda w liczbach. Prośba o wypełnienie ankiet pojawiła się więc na forum internetowej szkoły rodzenia oraz na stronach na FB. Szybko  udało się uzupełnić brakujący materiał do pracy magisterskiej pani Oli. Po kilku miesiącach otrzymałam podsumowanie badań. Chciałabym je dziś na blogu w skrócie omówić.

Nowe standardy w opiece okołoporodowej? – niestety nie jest za różowo

29/09/2011 at 20:18

O nowych standardach w położnictwie, które obowiązują w Polsce od 8 kwietnia br. piszę już na blogu od paru miesięcy. Standardy mają na celu ujednolicić opiekę sprawowaną nad kobietą ciężarna w ciąży fizjologicznej i w czasie fizjologicznego porodu oraz połogu. W niektórych szpitalach już od dawna sposób postępowania kobietą i jej dzieckiem w czasie porodu nie odbiegał od przyjętych obecnie wytycznych. Niestety w wielu placówkach stosowane procedury czy zwyczaje są dalekie od przyjętego standardu. I jak się okazuje zmian żadnych do tej pory nie widać (albo wybiórczo zastosowano się do nowych zaleceń).

19 września w siedzibie „Gazety Wyborczej” przy ul. Czerskiej odbyła się publiczna debata o „Standardzie opieki okołoporodowej”. Celem debaty miało być zastanowienie się „jakie bariery stają na drodze wdrażania standardu, jak można go upowszechnić oraz jak regulować procedury medyczne stosowane wobec porodów niefizjologicznych”.

O planie porodu w Pytaniu na Śniadanie

09/07/2011 at 01:32

Post na temat planu porodu miałam zamiar napisać w niedalekiej przyszłości. Miał to być kolejny artykuł z cyklu „Nowe standardy opieki okołoporodowej”. Miałam też w nim poinformować o tworzonym przez zespół internetowej szkoły rodzenia portalu edukacyjnym na temat planu porodu. Strona jest jeszcze w budowie, chciałam więc poczekać na zakończenie prac, a przede wszystkim na moment, gdy ruszy aplikacja „Kreator planu porodu”. Dociekliwe media wytropiły jednak tworzoną stronę i stała się „bohaterem” czwartkowego programu „Pytanie na Śniadanie”. Mnie też zaproszono do programu jako „lobbystkę” planu porodu (takiego określenia użyła pani wydawca programu, która zadzwoniła do mnie z zaproszeniem).

Plan porodu

21/06/2008 at 11:46

Plan

Niedawno natknęłam się na jednym z forów dotyczących ciąży i porodu, na pytanie, jak od strony formalnej przygotować się do porodu. Pytającej chodziło o informacje, jakie dokumenty z okresu ciąży powinna zgromadzić, by mieć ewentualne dowody w procesie, jaki wytoczyłaby personelowi medycznemu, gdyby w czasie porodu doszło do jakiś zaniedbań. Wyniki USG nagrane na DVD i podpisane przez lekarza ? Wyniki KTG ? Co jeszcze ? Kobieta ta stwierdziła, że choć początkowo, nie chciała nikogo bliskiego przy porodzie, to jednak chyba zdecyduje się na męża lub mamę, aby był ktoś, kto będzie nagrywał poród „od strony technicznej” ( też jako ewentualny dowód !! ).