Powstaje „Karta praw kobiety rodzącej”

25/11/2008 at 18:38

Właśnie powstaje dokument o nazwie „Karta praw kobiety rodzącej”. Na zlecenie rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego grupa ekspertów pracuje nad postulatami, które zostaną skierowane pod adresem Ministerstwa Zdrowia i samorządów. Głównych postulatów ma być sześć – dotyczyć będą:

  • bezpłatnego znieczulenia dla każdej rodzącej kobiety
  • prawa do porodu rodzinnego i jednoosobowych sal porodowych
  • wprowadzenia na odziały położnicze psychologa klinicznego
  • refinansowanych w całości szkół rodzenia
  • wprowadzenia zasady jedna rodząca – jedna położna
  • refundacji porodów rodzinnych

Dokument ma być gotowy 2 grudnia i trafić do ministerstwa jeszcze przed świętami.

Więcej dowiesz się w z artykułów „DZIENNIKA”

Standard rodzenia w Polsce niższy niż w Europie

Kobiety rodzące poznają swoje prawa

share