Powstają nowe standardy łagodenia bólu porodowego. Czy coś się zmnieni?

04/07/2012 at 20:47

Jeśli jesteś aktualnie w ciąży, to zapewne jeszcze nie załapiesz się na nowe standardy dotyczące zasad łagodzenia bólu porodowego, nad którymi obecnie pracuje resort zdrowia. Projekt jest na etapie konsultacji społecznych. Oznacza to, że jest on dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia i każdy może zgłaszać do niego uwagi (specjaliści, organizacje, ale także i „zwykli ludzie”). Jeśli wejdzie w życie, nastąpi to najwcześniej na początku przyszłego roku. Warto zapoznać się z projektem, a przede wszystkim przesłać do ministerstwa swój głos w tej sprawie. Myślę, że szczególnie mogą się na ten temat wypowiedzieć panie, które mają już za sobą doświadczenie przynajmniej jednego porodu.

Nowe standardy zakładają dostęp do szerokiej gamy sposobów łagodzenia bólu – od masaży, akupunktury, pozycji wertykalnych, imersji wodnej  przez gaz rozweselający i opioidy po znieczulenie zewnątrzoponowe. Jeśli coś ma być standardem, oznacza, że powinno być dostępne w każdym szpitalu z oddziałem porodowym.

Fragment projektu standardów

.

.
Prawdopodobnie dzięki standardom zwiększy się w szpitalach dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego (analgezja regionalna) bez dodatkowych opłat.
Zakłada się bowiem, że każdy oddział położniczy będzie stale korzystać z usług anestezjologów. Do tej pory przeważnie anestezjolog był dostępny na porodówce tylko wówczas, gdy w danym momencie jego obecność nie była konieczna na sali operacyjnej w tym szpitalu. W mniejszych szpitalach anestezjolog nie musi być przez cały czas obecny na porodówce, ale powinien zjawić się tam po 30 minutach od podjęcia decyzji o zastosowaniu znieczulenia zzo (czyli może dyżurować np. pod telefonem).
Projekt budzi kontrowersje, szczególnie z rezerwą postrzegany jest przez pracowników szpitali. Według nich konieczna jest nie tylko zmiana organizacji pracy w szpitalach, ale i lepsza wycena porodów. Trzeba będzie bowiem opłacić anestezjologa, a kosztów tych nie zwraca Narodowy Fundusz Zdrowia. Za poród, bez względu na to, czy jest naturalny, czy jest cesarką, czy trwa dwie godziny, czy kilka dni – wycena jest identyczna: 33 punkty, czyli 1700 zł.

Fragment projektu standardów

Nie wiadomo jeszcze, ile z zapisów projektu standardów zostanie ostatecznie zatwierdzone. Jak wspomniałam, obecnie jest on na etapie konsultacji społecznych. Warto się z nim zapoznać i jeśli nasuwają się jakieś uwagi, napisać o tym na podany na stronie MZ adres e-mail. Nie można się spodziewać, że pojedynczy głos wywrze jakiś szczególny wpływ na kształt całego zapisu. Jednak, jeśli wpłynie większa ilość wniosków, a uwagi będą się powtarzać, stanowić to powinno ważny głos w dyskusji i standardzie. Zachęcam więc do zapoznania się z treścią projektu i kierowaniu swych spostrzeżeń do MZ. Mamy czas do 16 lipca 2012. Pod znakiem zapytania stoi oczywiście także to, w jaki sposób i w jakim tempie szpitale będą wprowadzały przyjęte już standardy, bo z tym też bywa różnie. Być może jest to krok w dobrym kierunku, by przynajmniej zmienić myślenie na temat porodu.

Fragment „Uzasadnienia”

Standard łagodzenia bólu porodowego ma być komplementarny do standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 (który wszedł w życie 8 kwietnia 2011) dotyczącego „postępowania oraz procedur z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.” Wokół tego ostatniego standardu było też ostatnio trochę zawirowań (miał przestać obowiązywać z dniem 1 lipca 2012), ale to temat na osobny post.

share