Nowe standardy opieki okołoporodowej – cz.2 – Pierwszy kontakt „skóra do skóry”

08/02/2011 at 03:11

Jeśli nie czytałaś/czytałeś poprzedniego postu „Nowe standardy opieki okołoporodowej – cz.1…”, zachęcam do zapoznania się przynajmniej ze wstępem, gdzie podaję link do treści rozporządzenia, mocą którego od 8 kwietnia br zaczną obowiązywać nowe standardy.

Dzisiejszy wpis ma na celu zwrócenie twojej uwagi na zapis dotyczący pierwszego kontaktu mamy i dziecka bezpośrednio po porodzie, czyli w pierwszych minutach i godzinach od momentu, gdy maluch pojawi się na świecie. Nareszcie zostało to bardzo ładnie sprecyzowane i zarówno dla mamy, jak i dla personelu będzie jasne, że noworodek, jeśli urodzi się w dobrym stanie, powinien nagi trafić wprost na brzuch, czy między piersi mamy. Tak okryty ciepłymi pieluszkami czy kocykiem, z czapeczką na głowie, powinien pozostać co najmniej dwie godziny. Jest to czas bardzo ważny dla mamy i dziecka.

Tylko w niektórych szpitalach w Polsce było dotąd praktykowane przeprowadzanie pełnego kontaktu „skóra do skóry”. Na części porodówek, owszem, kładziono noworodka po urodzeniu na brzuchu mamy, ale trwało to tylko chwilę. Dziecko następnie zabierano na wstępne badania i dopiero po dłuższym czasie wracało do mamy, ale zawinięte już w becik. Teraz wyraźnie określono czas, przez jaki ma trwać taki kontakt. Podczas tych dwóch lub więcej godzin noworodek powinien się zrelaksować po trudach porodu oraz instynktownie zacząć pełzać w kierunku piersi, by samodzielnie się do niej przystawić. Można mu w tym delikatnie pomagać, jeśli sam nie wykaże takiej aktywności.

Poniżej wklejam fragmenty  z załącznika do rozporządzenia, dotyczące kontaktu „skóra do skóry” mamy i dziecka w chwili po narodzinach:

IX. Postępowanie w II okresie porodu.

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. W ramach prowadzenia II okresu porodu osoba sprawująca opiekę rozpoznaje ten okres porodu opierając się na obserwacji zachowania rodzącej, jej odczuć oraz wyniku badania położniczego wewnętrznego. W tym okresie porodu osoba sprawująca opiekę jest obowiązana do podjęcia, realizacji oraz udokumentowania wykonania następujących zadań:

1-8) (…)

9) położenia noworodka bezpośrednio na brzuchu matki, jeśli stan ogólny noworodka i matki pozwalają na to, oraz osuszenia i zabezpieczenia noworodka przed utratą ciepła.

 

XII. Opieka nad noworodkiem.

1. Bezpośrednio po urodzeniu należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry”, który będzie trwał co najmniej dwie godziny po porodzie. W tym czasie należy zachęcać matkę do rozpoznania momentu, kiedy dziecko jest gotowe do ssania piersi, a także obserwować zarówno matkę jak i dziecko, kontrolując cechy dobrego przystawienia i pozycji przy piersi, a w razie potrzeby zaoferować pomoc. Kontakt ten może być przerwany w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka, odnotowanego w dokumentacji medycznej.

2. Należy dokonać wstępnej oceny stanu noworodka na podstawie skali Apgar. Ocena ta może być dokonana na brzuchu matki, jeżeli nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Wyniki tej oceny należy odnotować w dokumentacji medycznej.

.

.


.

share