Druga odsłona „standardów opieki okołoporodowej” – 2012

26/10/2012 at 01:59

Jeśli jesteś w ciąży po raz pierwszy albo oczekujesz na swoje kolejne dziecko, ale poprzednie urodziłaś przed kwietniem 2011 r., warto żebyś znała jakie nowe prawa przysługują w chwili obecnej kobiecie ciężarnej, rodzącej oraz w w połogu.

W ubiegłym roku na blogu sporo miejsca poświęciłam  nowym standardom opieki okołoporodowej, które weszły w życie 8 kwietnia 2011 r. „Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” określone zostały w rozporządzeniu Ministra  Zdrowia. Wprawdzie dotyczyły one tylko ciąży i porodu fizjologicznego (bez żadnych powikłań), to jednak dawały nadzieję na wprowadzenie wielu pozytywnych zmian w polskim położnictwie.

Dlaczego więc znów piszę o „nowych” standardach? Dnia 14 czerwca 2012 r. weszła bowiem w życie nowa ustawa o działalności leczniczej. Wraz z nią powinny przestać obowiązywać wcześniejsze akty wykonawcze. Jednak przedłużono ich moc do dnia 31 grudnia 2012 r., by do tego czasu powołać nowe akty wykonawcze. Sprawa ta dotyczyła również omawianych standardów opieki okołoporodowej.

W art. 1 pkt 51 czytamy:
„ Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 4, art. 21a ust. 2 i art. 66 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie odpowiednich aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 5, art. 36 ust. 6, art. 50 ust. 2 i art. 122 ust. 6 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.” 

Ministerstwo Zdrowia po raz drugi więc zabrało się do zredagowania nowego dokumentu i  20 września wydano odpowiednie rozporządzenie, na podstawie którego po 2 tyg. Od ogłoszenia nowe prawo powinno być wcielane w państwowych placówkach medycznych.  Tak jak za pierwszym razem można było zgłaszać wcześniej uwagi do projektu standardów, znalazło się w nim wobec tego kilka zupełnie nowych zapisów, wprowadzono też poprawki.

Z tego co udało mi się wyśledzić w „nowych” nowych standardach, to dość dużo treści dodano w punkcie dotyczącym opieki nad noworodkiem odnoszących się do laktacji (na niebiesko zaznaczyłam dodaną treść).  Na wprowadzenie tych poprawek miały z pewnością wpływ  liczne uwagi nadesłane zarówno przez instytucje zajmujące się sprawami laktacji (Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, Fundacja Mleko Mamy, Centrum nauki o Laktacji) , przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, a także przez same położne i konsultantki laktacyjne, w ramach konsultacji społecznych (w marcu br do projektu rozporządzenia każdy mógł przesłać swoje uwagi).

.

Zupełną natomiast nowością jest wprowadzenie przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca u dziecka – czyli każdy noworodek będzie miał takie badanie przeprowadzone (tak jak do tej pory badanie w kierunku fenyloketonurii , mukowiscydozy, wrodzonej niedoczynności tarczycy oraz  badanie słuchu).

Każdą z mam oczekujących na narodziny dziecka zachęcam do zapoznania się z całością standardów.

Tak jak na początku wspomniałam, na blogu wyszczególniłam i opisałam najważniejsze nowości jakie wprowadzono wraz z poprzednią „edycją” standardów. Polecam zapoznanie się z tymi postami: nowe standardy opieki okołoporodowej

share