Dlaczego niektóre kobiety boją się rodzić w pozycji wertykalnej?

16/08/2011 at 20:51

W nowych standardach opieki okołoporodowej obwiązujących w Polsce od kwietnia tego roku, pojawiło się kilka punktów dotyczących swobodnego wyboru pozycji przez rodzącą kobietę. Co więcej to personel powinien zachęcać rodzącą do aktywności w czasie porodu i do przyjmowania najwygodniejszych dla niej pozycji. Jak dotąd w większości szpitali możliwy był tylko poród w pozycji horyzontalnej, czyli leżącej. Kobieta mogła jedynie swobodnie się poruszać w I okresie porodu. A kilkanaście lat wcześniej cały poród kobieta spędzała na łóżku porodowym. Nie możliwe było przechadzanie się po sali porodowej.

Przeczytaj fragmenty nowych standardów dotyczące swobody wyboru pozycji porodowych.

V. Postępowanie w trakcie porodu.

 

1-2. (…)

3. Podczas porodu należy udzielać wsparcia medycznego w następujący sposób:

1-3) (…)

4) zachęcać rodzącą do aktywności fizycznej i pomagać jej w znajdowaniu optymalnych dla niej pozycji podczas całego porodu;

5) (…)

VI. Strategie uśmierzania bólu podczas porodu.

 

Osoba sprawująca opiekę podczas porodu powinna przedstawić rodzącej pełną informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych, wspierać rodzącą w jej własnym wyborze tych metod oraz respektować jej decyzje w tym zakresie.

Osoba sprawująca opiekę podczas porodu jest obowiązana:

1) proponować rodzącej poruszanie się podczas I okresu porodu oraz przyjmowanie takich pozycji, w tym pozycji wertykalnych, które są dla niej wygodne, przynoszą jej ulgę w odczuwaniu bólu oraz umożliwiają nadzorowanie stanu płodu;

2-5) (…)

IX. Postępowanie w II okresie porodu.

1-2. (…)

3. W II okresie porodu należy:

1) zachęcać rodzącą do przyjmowania pozycji, którą uznaje za najwygodniejszą;

2) poinformować rodzącą, że w II okresie porodu powinna kierować się własną potrzebą parcia.

4. W ramach prowadzenia II okresu porodu. Osoba sprawująca opiekę rozpoznaje ten okres porodu opierając się na obserwacji zachowania rodzącej, jej odczuć oraz wyniku badania położniczego wewnętrznego. W tym okresie porodu osoba sprawująca opiekę jest obowiązana do podjęcia, realizacji oraz udokumentowania wykonania następujących zadań:

1-5) (…)

6) współpracy z rodzącą umożliwiającej przyjęcie dogodnej dla niej pozycji oraz sposobu parcia przyczyniającego się do postępu porodu, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wertykalnych;

Polecam przeczytanie artykułów na temat pozycji wertykalnych w I i II okresie porodu, napisanych przez położną z Internetowej Szkoły Rodzenia przedPORODEM.pl, Lucynę Kaczmarek.

Pozycje wertykalne w I okresie porodu

Pozycje wertykalne w II okresie porodu
DSC02189

Jednak pomimo, że mamy nowe zapisy w standardach, nadal wiele kobiet rodzi swoje dzieci w pozycji leżącej. Jakie są tego powody?

Kobieta może bać się, że dziecko upadnie na podłogę.

Kobieta urodziła pierwsze dziecko w pozycji horyzontalnej i takie ma wyobrażenie o porodzie.

Rodząca czuje się zmęczona, ma wrażenie, że nie ma już siły i musi się położyć.

Rodząca jest zmanipulowana przez personel medyczny, który wykorzystuje odmienny stan jej świadomości.

Kobieta wpada w stan „jest mi wszystko jedno” i zdaje się na polecenie położnej lub lekarza, którzy sugerują położenie się na łóżku porodowym.

Kobiecie jest przekonana, że w pozycji leżącej wygodniej jest odebrać poród położnej lub lekarzowi i czuje, że tego się od niej oczekuje.

Łóżko sugeruje pozycję leżącą samą swoją obecnością na sali porodowej, w końcu znajduje się w centralnym miejscu porodówki i zdaje się być najważniejszym meblem.

**********************

A Twoim zdaniem dlaczego wiele kobiet rodzi w pozycji leżącej na łóżku porodowym? Dlaczego Ty nie rodziłaś w pozycji wertykalnej? Proszę wpisz swoją opinię w komentarzu.

..
DSC02192

Post napisany na podstawie artykułu "Pozycje wertykalne" Magdaleny Witkiewicz "MPiP" (marzec 2011)
share