Becikowe – kolejna aktualizacja dotycząca zasad przyznawania

21/08/2011 at 10:17

Po raz czwarty już na blogu piszę o zasadach dotyczących wypłaty becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wpis ten dotyczy zmiany, która ma wprawdzie obowiązywać od 1 stycznia 2012, jednak dotyczy już ciebie, jeśli jesteś aktualnie w ciąży.

Przeczytaj o tym jak ubiegać się o becikowe.

Zmiany

Zmiany następują od następnego roku. Dotyczą również ciebie, jeśli rodzisz jeszcze w roku 2011.

Do 31 grudnia 2011r.,aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

 

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną (sprawowaną przez lekarza lub położną) nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Ponadto zaświadczenie musi zawierać daty udzielenia jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży.

Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jednak kobiety, które urodzą przed 1 stycznia 2012 roku i pierwszy raz były u lekarza po 10. tygodniu ciąży, powinny złożyć wniosek o przyznanie becikowego do końca grudnia. Później stracą prawo do zapomogi.

.
becikowe.

share