Becikowe – aktualne informacje

08/09/2010 at 00:05

Podam dziś trochę praktycznych informacji na temat becikowego. Ze statystyk bloga wiem, ze wiele osób trafia na nieaktualny już post, w którym pisałam planowanych zmianach dotyczących tego świadczenia. Było trochę zawirowań wokół tego projektu i ostatecznie przyjęte zasady różnią się nieco od planowanych. Robię wiec porządek na blogu i podaję informacje jak najbardziej aktualne na dziś. Post napisałam na podstawie artykułu „Jak ubiegać się o becikowe” z  serwisu gazetaprawna.pl z dnia 31.08.2010

fot. Beverly & Pack www.flickr.com

Komu przysługuje? – Becikowe, czyli jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka, przysługuje wszystkim rodzicom bez względu na dochody w rodzinie.

W jakiej wysokości? – 1000zł

Jaki jest warunek otrzymania becikowego? – Należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, w którym potwierdzono jedno badanie w czasie trwania ciąży.

Gdzie należy się zgłosić? – Do wypłaty becikowego zobowiązany jest urząd gminy, miasta lub ośrodek pomocy społecznej (jeśli na zlecenie gminy prowadzi postępowanie w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych). Zgłoś się do gminy w której mieszkasz. Nie musisz być w niej zameldowana(y).

Jak napisać wniosek? Nie określono przepisach jednolitego wzoru druku, który należy wypełnić, aby otrzymać to świadczenie. Jednak gmina może samodzielnie taki druk opracować i wtedy można z niego skorzystać (pobrać z urzędu lub wydrukować z jego strony internetowej). W innej sytuacji po prostu napiszesz podanie o przyznanie becikowego.

Ile czasu masz na złożenie podania? O becikowe można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jakie dokumenty zabrać ze sobą? W urzędzie poproszą o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego oraz skróconego aktu urodzenia dziecka (wystawia go urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka). Do wniosku dołącza się uwierzytelnione kopie tych dokumentów, konieczne więc jest okazanie oryginałów. Konieczne jest wspomniane wcześniej zaświadczenie lekarskie potwierdzające jedno badanie w okresie ciąży. Po zaświadczenie to możesz zgłosić się do lekarza lub położnej (warto o to zadbać już w ciąży). Nie ma również jednolitego druku, na którym ma być ono wystawione.

Rodzic udający się do urzędu musi też złożyć pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe przez drugiego rodzica (w innym urzędzie). Jeżeli jeden z rodziców przebywa za granicą, gmina może wymagać również oświadczenia stwierdzającego, że nie pobrał on tego świadczenia za granicą.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę becikowego? Gmina na wydanie decyzji i wypłatę pieniędzy ma 30 dni od daty złożenia wniosku. Warunkiem jest jednak prawidłowo wypełniony (napisany) wniosek oraz dołączenie wszystkich dokumentów. Jeżeli czegoś będzie brakować, gmina wyznaczy dodatkowy termin na uzupełnienie/dostarczenie dokumentu (od 14 do 30 dni). Jeżeli  w wyznaczonym terminie dokumenty nie zostaną uupelnione, gmina nie rozpatrzy wniosku.

Przyznane becikowe możesz odebrać osobiście lub otrzymać na konto, jeżeli zaznaczysz, że chcesz mieć w ten sposób wypłacone świadczenie.

Jeżeli gmina wyda decyzję, w której odmówi przyznania pomocy, można się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Należy tego dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

.

fot. Carnaval King 08 www.flickr.com
share